☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

PP-kontynuacja

AKCJA “PRZEJRZYSTA POLSKA”

 

 

 

KONTYNUOWANIE AKCJI W 2006r

 

Akcja PRZEJRZYSTA POLSKA przeprowadzona w 2005r. zdaniem organizatorów uruchomiła w wielu samorządach pokłady pozytywnego zaangażowania na rzecz wprowadzania zmian w ich funkcjonowaniu Dlatego FRDL, "Gazeta Wyborcza" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją im. S. Batorego, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym postanowili, że akcja będzie kontynuowana. Jej adresatami są te samorządy, które brały udział w akcji w 2005 roku i otrzymały certyfikat jej ukończenia.

 

Głównym założeniem kontynuacji będzie pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku.

 

Samorządy otrzymają do realizacji nowe zadania obligatoryjne w trzech zasadach, mających kluczowy wpływ na sposób podejścia władzy lokalnej do realizacji zadań publicznych (przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji i partycypacji społecznej) oraz kilka nowych zadań fakultatywnych.

 

Gmina Stare Babice chcąc doskonalić się w dobrym, przyjaznym dla mieszkańców, przejrzystym rządzeniu chętnie włączyła się do dalszego ciągu "Przejrzystej Polski", w 2006r. będzie realizować 3 zadania obligatoryjne po jednym w każdej zasadzie:

 

I. Zasada przejrzystości:

 

1.1. Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług (obligatoryjne).

 

Celem zadania jest zapewnienie ciągłego doskonalenia katalogu usług pod katem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu systemu, które zapewni cykliczne badanie funkcjonowania katalogu usług oraz realizację wniosków wypływających z tego badania. Zadanie składa się z dwóch części: pierwsza polega na opracowaniu systemu i formalnym wprowadzeniu go do stosowania, druga polega na przetestowaniu tego systemu poprzez wykonanie badania i realizację wynikających z analizy jego wyników wniosków.

 

Wypełnij ankietę badania sondażowego klientów Urzędu n.t. Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Babice - ankieta

 

Wyniki ankiety przeprwadzonej z mieszkańcami


Nowa ankieta badania sondażowego mieszkańców Gminy n.t. Katalogu usług świadczonych w Urzedzie Gminy


Ankieta badania  opinii pracowników Urzędu n.t. Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Babice


Wyniki ankiety przeprowadzonej z pracownikami


Nowa ankieta badania opinii pracowników Urzędu nt. Katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy Stare Babice


 

Zarządzenie Nr 271/06 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wprowadzenia Systemu Badania Funkcjonowania Katalogu Usług Urzędu Gminy Stare Babice

 

II. Zasada braku tolerancji dla korupcji

 

2.1. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną (obligatoryjne).

 

Celem zadania jest opracowanie procedury przeglądu i monitoringu wypracowanego kodeksu etycznego urzędnika z udziałem społeczności lokalnej. Chodzi o to, aby kodeks etyczny pracownika urzędu był dokumentem żywym, znanym i pomagającym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych urzędników.

 

Oceń realizację zadania - wypełnij ankietę


Wyniki badań z ankiet przeprowadzonych z mieszkańcami gminy n.t. kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Stare Babice

 

Nowa ankieta dotycząca oceny kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu gminy Stare Babice

 

Wzór ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Urzędu nt. kodeksu etyki pracowników Urzędu Gminy Stare Babice

 

Raport ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Urzędu

 

Zarządzenie Nr 270/06 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie corocznego społecznego przeglądu kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Stare Babice i jego stosowania w Urzędzie

 

Zarządzenie Nr 293/06 - w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 270/06 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie corocznego społecznego przeglądu kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Stare Babice i jego stosowania 

Nowa ankieta dotycząca Kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy stare Babice

III. Zasada partycypacji

 

3.1. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych (obligatoryjne).

Celem zadania jest opracowanie procedury konsultacji społecznych w gminie z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i radnych.


Raport Zespołu Konsultacyjnego do opracowania projektu konsultacji społecznych

 


Projekt uchwały Rady Gminy określający procedury przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach ważych dla gminy

 

Uchwała Nr XL/359/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 września 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsulacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice

 

Szczegółowe informacje dotyczące akcji można uzyskać pod adresem www.przejrzystapolska.pl 

 

  

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Nowak
(2006-06-23 09:39:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2006-10-03 10:39:47)
 
 
ilość odwiedzin: 8361376

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X