WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH W GMINIE STARE BABICE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Schemat planów miejscowych w Gminie Stare Babice - do pobrania

 

Tytuł miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Numer uchwały Rady Gminy Stare Babice

Publikacja

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały - pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką 

Uchwała Nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada 2010r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6230, z dnia 9 grudnia 2010r.
miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części gminy Stare Babice w zakresie części wsi Zielonki Wieś i części wsi Koczargi Nowe – południowa strona ulicy Warszawskiej Uchwała Nr XLIV/416/10 z dnia 4 listopada 2010r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204 poz. 6232, z dnia 9 grudnia 2010r.
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn Uchwała Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 76, poz. 2443 z dnia 12 maja 2011r.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice

Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011r.

Obowiązujący tekst planu

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5776 z dnia 24 maja 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 17 grudnia 2016 r. poz. 11511

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice - południowa strona ulicy Koczarskiej Uchwała  Nr IX/63/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dz. Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 6533

 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz.6630

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie ulicy Mizikowskiego Uchwała Nr IX/64/15 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 6534

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015 r. poz. 6631

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów Uchwała Nr XXIII/218/16 z 27 października 2016 r. Dz. Urz. Woj. z dnia 15 listopada 2016 r. poz. 9715
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn Uchwała Nr XXVIII/283/17 z dnia 30 marca 2017 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. poz. 3993
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego Uchwała Nr XXVIII/284/17 z dnia 30 marca 2017 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 30 marca 2017 r. poz. 5918
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice "Warszawska - Mizikowskiego" Uchwała Nr XXXVII/383/17 z 21 grudnia 2018 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 2018 r. poz. 2355
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mariew Uchwała Nr XXXVII/384/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 marca 5 kwietnia 2018 r. poz. 3395
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Blizne Jasińskiego Uchwała Nr XXXVIII/396/18 z dnia 15 lutego 2018 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2018 r. poz. 3395
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży Uchwała Nr XLI/446/18 z dnia 29 maja 2018 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 7264
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice – Etap I Uchwała Nr XLVI/496/18 z dnia 11 października 2018 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2018 r. poz. 11225

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w zakresie działki ew. nr 111 i części działek ew. nr 119 i 120

Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 1 marca 2019 r. poz. 2754
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zielonki Wieś – obszar I

Uchwała Nr XII/117/2019 z dnia 26 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 26 września 2019 r. poz. 12364

 

 Teksty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie udostępnione na stronie oraz załączniki do wszystkich planów dostępne są do wglądu w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Starych Babicach (pok. nr 3), Stare Babice, ul. Rynek 32 tel. 722-90-04.


 


 

 


Wytworzył:
Anna Nowak
Udostępnił:
Anna Nowak
(2004-12-15 08:30:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2019-12-16 15:32:18)