Redakcja Biuletynu


Nadzór merytoryczny:
Michał Więckiewicz
tel. (22)  730-80-16,
e-mail: sekretarz@stare-babice.pl
 

Za treść i modyfikację informacji odpowiadają:
Kierownicy referatów i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy - w zakresie ich działania.
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wiesława Wojtachnio
(2003-06-30 15:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Tymko
(2019-07-03 13:58:18)