Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna

Wytworzył:
Beata Tuzimek
(2019-10-24)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2019-10-24 21:17:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2019-11-18 16:53:55)