VII_Projekty uchwał na VII sesję Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2015 r.