Stare Babice , dnia 02.09.2011r.
 
 
 
 
 
 
 
W Y K A Z
 
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu oraz najmu na okres 8 miesięcy w drodze bezprzetargowej,  na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami.
 
 
 
 
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

 
Opis i położenie
 
Oznaczenie
KW
Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów
Powierzchnia działki w m. kw.
Wartość nierucho-mości
Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego.
1)Klaudyn
Działka niezabudowana
2) Klaudyn działki niezabudowane
WA1P/00060541/9
 
 
 
WA1P/00055286/5
 
 
 
 
 
 
     843/36 
 
 
 
841/3
841/5
 
841/6
842/5 
 5343
 
 
 
1106
1305
 
1305
6913
1 325 000zł
 
 
 
197 000
237 000
 
237 000
1 440 000
Zabudowa  usługowa
 
 
Zabudowa usługowa
 
Zabudowa usługowa
 
Zabudowa usługowa
Zabudowa usługowa
 

 
Nieruchomość przeznaczona do najmu
 

 
Opis i położenie
 
Oznaczenie
KW
Oznaczenie działki wg ewidencji gruntów
Powierzchnia działki w m. kw.
Wysokość czynszu
Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego.
Klaudyn
60541
cz. Działki 844/20
2000
2000zł netto
Przemysł, usługi, handel

 

Wytworzył:
Grażyna Siemiątkowska
(2011-09-05)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2011-09-05 15:02:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2011-09-05 15:04:48)