☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

13/10

 

 
 
WÓJT GMINY STARE BABICE
                  
działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)
OGŁASZA
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
                   NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANYCH
położonych w miejscowości  MARIEW
 

 
1.      działka nr ew. 218/3 o pow. 0,1177 ha
przeznaczona pod zabudowę zagrodowo-mieszkaniową,
cena wywoławcza - 220 000,00 PLN netto
 
2.      działka nr ew. 230/3 o pow. 0,1458 ha
przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
        cena wywoławcza - 280 000,00 PLN netto
 
 3.    działka nr ew. 230/4 o pow. 0,1280 ha
         przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
         cena wywoławcza - 275 000,00 PLN netto
 

   
      Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT (23%).
 
Wysokość wadium = 5% wartości ceny wywoławczej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 17 listopada 2010r.    zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Przetarg odbędzie się w dniu  19 stycznia 2011 r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 15.01.2011
na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009.
 
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. Wadium ulega
przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.
 
Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Babice, pok. 33,   tel. (22) 722-91-39.

 

Wytworzył:
Mariola Grzywińska
Udostępnił:
Anna Nowak
(2010-12-16 10:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Nowak
(2010-12-16 11:00:51)
 
 
ilość odwiedzin: 8361501

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X