☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (USC-6)


Wymagane dokumenty:

1.       Dokument stwierdzający tożsamość.

2.       Odpis skrócony aktu urodzenia.

3.       Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim.

4.       Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Ponadto:

5.       Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

6.       Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa, w tym zawartego w sposób określony w art. 1 § 1 i § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - 84,00 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Babice

WBS Warszawa Oddział Stare Babice
10 8015 0004 3000 1124 2030 0008

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

pok. nr 36 tel. 22 722 90 36,

w godzinach: poniedziałek 8oo - 17oo, wtorek-czwartek 8oo -16oo, piątek 8oo - 12oo

Termin wydania zaświadczenia:

Niezwłocznie, zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice

pok. 36, tel. 22 722 90 36

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Ulgi:

brak

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Podstawa prawna:

1.       Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),

2.       Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

 

Wytworzył:
Jadwiga Sotomska
Udostępnił:
Wiesława Wojtachnio
(2003-06-23 15:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2016-02-05 08:43:13)
 
 
ilość odwiedzin: 8360893

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X