☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Stare Babice

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Stare Babice
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmują w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 32:

Wiesława Wojtachnio – Sekretarz Gminy, pokój 16, I piętro
Anna Błażejewska  – Kierownik Biura Rady, pokój 28, II piętro,

w dniach:
w poniedziałek w godz. 8.00-17.00,
od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00,
w piątek w godz. 8:00-15:00

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) godz. 15.00.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:

1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub na druku zamieszczonym poniżej:

druk zgłoszenia dla Wyborcy

druk zgłoszenia dla Komitetu Wyborczego

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej do 5 maja 2019 r., komisarz wyborczy.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

1)  7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;

2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;

3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;

4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania,  nr telefonu i adresu e-mail.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wynoszą:

- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;

- dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;

- dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł

                                                                                                              Wójt

                                                                                                  (-) Sławomir Sumka

Wykaz obwodów w Gminie Stare Babice

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Liczba mieszkańców
w obwodzie

Liczba członków komisji

1

Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Lubiczów

Przedszkole Gminne, Blizne Jasińskiego
ul. Kościuszki 1b,    05-082 Stare Babice

2082

11

2

Babice Nowe, Zielonki-Parcela, Lipków

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21,
05-082 Stare Babice

2556

11

3

Kwirynów, Janów, Latchorzew

Szkoła Podstawowa, ul. Polna 40,    
05-082 Stare Babice

3095

13

4

Stare Babice

Szkoła Podstawowa, ul. Polna 40,    
05-082 Stare Babice

2377

11

5

Klaudyn

Szkoła Podstawowa Stare Babice,
ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice

1635

9

6

Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Zielonki-Wieś

Szkoła Podstawowa, Koczargi Stare
 ul. Akacjowa 12, 05-080 Izabelin

2325

11

7

Wojcieszyn, Wierzbin, Mariew, Buda, Stanisławów, Zalesie

Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Borzęcin Duży ul. Warszawska 697,   
05-083 Zaborów

1970

9

8

Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Topolin

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Borzęcin Duży
ul. Warszawska 697,  05-083 Zaborów

2161

11

 
Wytworzył:
Anna Błażejewska
(2019-03-08)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2019-03-08 11:02:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2019-04-10 08:23:08)
 
 
ilość odwiedzin: 8368287

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X