☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

2/2019 - Wykaz nieruchomość położona we wsi Wojcieszyn, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

 

 

W Y K A Z

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana zabudowana nieruchomość położona we wsi Wojcieszyn, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

Adres nieruchomości

 

Wojcieszyn, ul. Trakt Królewski

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00057625/5

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

225/2

Powierzchnia nieruchomości

  pow. 0,1456 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady gminy Stare Babice Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U1, usługi celu publicznego (gminne
i powiatowe). Nieruchomość niezabudowana.

Forma przekazania nieruchomości i sposób

Oddanie gruntu w najem na okres 5 lat

Wysokość  czynszu miesięcznego

2830 zł miesięczne netto. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.

Warunki zmiany wysokości czynszu

Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy miesięczne.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu

Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz będzie podlegał aktualizacji na koniec każdego roku kalendarzowego w oparciu o faktyczna wartość przedmiotu dzierżawy.

Uwagi

Nieruchomość przygotowana do zawarcia umowy celem oddania w najem  na rzecz ARiMR.

 

 

 

Wytworzył:
Grażyna Siemiątkowska
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2019-01-23 11:02:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2019-01-23 11:03:17)
 
 
ilość odwiedzin: 8361148

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X