☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2019 r.

Stare Babice, dnia 7 stycznia 2019 r.

 

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji celowych

na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

 

 1. Wójt Gminy Stare Babice informuje, że po przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, zwanej dalej „uchwałą” udzielone zostały dotacje w wysokościach:

 

Dotacje udzielone w wysokościach niższych niż wnioskowane:

 1. GKS „Naprzód” Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej” – 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące zł).
 2. AKROSFERA na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci w ramach sekcji akrobatyki sportowej” – 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące zł).
 3. Klub Sportów Konnych Stare Babice na realizację zadania pn. „Zapewnienie warunków do startów zawodników Stowarzyszenia Klubu Sportów Konnych Stare Babice w konkurencji WKKW w sezonie 2019” – 9 500 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł).
 4. Akademia Judo Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych – JUDO” – 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł).
 5. UKS Badminton Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton” – 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy zł)
 6. Klub Sportowy BLIZNE na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Klubu Sportowego Blizne w rozgrywkach klasy B/A i Pucharu Polski” – 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).
 7. Klub Motorowy Cross Team Stare Babice na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu motorowego sezon 2019” – 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł).
 8. UKS GOSIR Stare Babice „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej przez klub sportowy na terenie Gminy Stare Babice” – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).

 

 1. Zgodnie z § 8.4 uchwały w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana klub sportowy jest zobowiązany do korekty wniosku.

Termin złożenia korekty – 14 stycznia 2019 r. do godz. 16:00.

Brak złożenia korekty w wyznaczonym terminie lub złożenie korekty na inną kwotę niż kwota przyznanej dotacji będzie uznane za rezygnację klubu sportowego z ubiegania się o dotację.

 1. Dotacje zostały przyznane, zgodnie z § 8.3 uchwały w ramach środków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej, tj. 162 000 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące zł).
 2. Pozostała część kwoty przewidzianej w budżecie Gminy na dotacje w zakresie kultury fizycznej zostanie przyznana w otwartym konkursie ofert.
 3. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami.

 

 

Wójt

(-) Sławomir Sumka

Wytworzył:
Jacek Kłopotowski
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2019-01-07 14:41:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2019-01-07 14:41:39)
 
 
ilość odwiedzin: 8361241

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X