☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2018 r.

Stare Babice, 29 grudnia 2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji celowych

na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

 

 

 1. Wójt Gminy Stare Babice informuje, że po przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30. X. 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, zwanej dalej „uchwałą” udzielone zostały dotacje w wysokościach:

 

Dotacje udzielone we wnioskowanych wysokościach:

 1. GKS „Naprzód” Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej” – 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł).
 2. AKROSFERA na realizację zadania pn. „Szkolenie dzieci w ramach sekcji akrobatyki sportowej” – 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).
 3. Klub Sportów Konnych Stare Babice na realizację zadania pn. „Zapewnienie warunków do startów zawodników Stowarzyszenia Klubu Sportów Konnych Stare Babice w konkurencji WKKW w sezonie 2018” – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
 4. Akademia Judo Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych – JUDO” – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).
 5. UKS Badminton Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton” – 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)

 

Dotacje udzielone w wysokościach niższych niż wnioskowane:

 1. Klub Sportowy BLIZNE na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Klubu Sportowego Blizne w rozgrywkach klasy B i Pucharu Polski” – 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
 2. Klub Motorowy Cross Team Stare Babice na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu motorowego sezon 2018” – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).

 

 1. Zgodnie z § 8.4 uchwały w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana klub sportowy jest zobowiązany do korekty wniosku.

Termin złożenia korekty – 8 stycznia 2018 r. do godz. 16:00.

Brak złożenia korekty w wyznaczonym terminie lub złożenie korekty na inną kwotę niż kwota przyznanej dotacji będzie uznane za rezygnację klubu sportowego z ubiegania się o dotację.

 1. Dotacje zostały przyznane, zgodnie z § 8.3 uchwały w ramach środków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej, tj. 159 000 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł).
 2. Pozostała część kwoty z punktu 3 zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert.
 3. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami.

 

Wójt

(-) Krzysztof Turek

 

Wytworzył:
Jacek Kłoptowski
Udostępnił:
Marta Meserszmit
(2017-12-29 10:36:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Meserszmit
(2017-12-29 10:36:53)
 
 
ilość odwiedzin: 8361242

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X