☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Konsultacje Programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi ... na 2017 rok - 14 - 28 października 2016 r.

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Stare Babice

 

Realizując Uchwałę Nr XLIV/420/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stare Babice w dniu 6 października 2016 r. ogłasza:

 

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

  1. Przedmiotem konsultacji będzie „Program współpracy Gminy Stare Babice
    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 r.”
  2. Konsultacje mają na celu uzgodnienia zakresu współdziałania, form współpracy, a także ustalenia priorytetowych zadań publicznych w „Programie współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 r.”
  3. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32. Konsultacje będą trwały od 14 października 2016 r. do 28 października 2016 r. W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu. Uwagi oraz opinie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub przesłać na adres: programy-rozwoju@stare-babice.waw.pl na załączonym Formularzu Konsultacji.
  4. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Stare Babice.

 

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Marcin Zając

 

Projekt uchwały w sprawie w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Wzór formularza konsultacji

Zarządzenie nr 194/2016 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wytworzył:
Jolanta Pieńkowska
(2016-10-06)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2016-10-06 13:50:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2016-10-06 14:02:53)
 
 
ilość odwiedzin: 8361203

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X