☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Roman Balcerowiak

Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32

pokój 28 (II piętro)

tel.  22 752 87 52

e-mail:

r.balcerowiak@stare-babice.pl


Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych wykonuje zadania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

1. Do zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje  niejawne,

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, a w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej,
w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę
w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

9) przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa,

10) w przypadku stwierdzenia w jednostce organizacyjnej naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadomienie o tym kierownika jednostki organizacyjnej i podjęcie niezwłocznie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.

2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Wójtowi.

3. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie.

Wytworzył:
Anna Błażejewska
(2016-05-13)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2016-05-13 12:57:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2019-07-01 13:55:12)
 
 
ilość odwiedzin: 8360834

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X