☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2016 r.

Stare Babice, 21 grudnia 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji celowych

na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

 

 

 1. Wójt Gminy Stare Babice informuje, że po przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30. X. 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, zwanej dalej „uchwałą” udzielone zostały dotacje w wysokościach:

 

Dotacje udzielone we wnioskowanych wysokościach:

 1. Akademia Judo Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych – JUDO” – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)
 2. Klub Motorowy Cross Team Stare Babice na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu motorowego sezon 2016” – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).
 3. Klub Sportów Konnych Stare Babice na realizację zadania pn. „Zapewnienie warunków do startów zawodników Stowarzyszenia Klubu Sportów Konnych Stare Babice w konkurencji WKKW w sezonie 2016” – 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset zł)

 

Dotacje udzielone w  wysokościach niższych niż wnioskowane:

 1. GKS „Naprzód” Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej” – 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł)
 2. UKS GOSiR Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej przez klub sportowy działający na terenie gminy Stare Babice w okresie od 5 stycznia – 15 grudnia 2016  A-KLASA sezon 2015/2016 i 2016/2017” – 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł)
 3. Klub Sportowy BLIZNE na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Klubu Sportowego Blizne w rozgrywkach klasy B” – 4 000 zł (słownie: cztery tysiące zł)
 4. UKS Badminton Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton” – 27 500 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset zł)
 1. Zgodnie z § 8.4 uchwały w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana klub sportowy jest zobowiązany do korekty wniosku.

Termin złożenia korekty – 30 grudnia 2015 r. do godz. 15:00.

Brak złożenia korekty w wyznaczonym terminie lub złożenie korekty na inną kwotę niż kwota przyznanej dotacji będzie uznane za rezygnację klubu sportowego z ubiegania się o dotację.

 1. Dotacje zostały przyznane, zgodnie z § 8.3 uchwały w ramach środków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej, tj. 145 000 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy zł).
 2. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami.

  Wójt
  (-) Krzysztof Turek
Wytworzył:
Iwona Mika
Udostępnił:
Kinga Charchuła
(2015-12-21 12:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Kinga Charchuła
(2015-12-21 12:50:51)
 
 
ilość odwiedzin: 8361245

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X