☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w 2015 r.

Stare Babice, 11 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE

o przyznaniu dotacji celowych

na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu

 

 1. Wójt Gminy Stare Babice informuje, że po przeprowadzeniu oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu złożonych przez kluby sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXI/209/12 Rady Gminy Stare Babice z dn. 30. X. 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu, zwanej dalej „uchwałą” udzielone zostały dotacje w wysokościach:
 1. UKS Badminton Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szczególności dzieci i młodzieży w dyscyplinie badminton” – 24 500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł)
 2. Klub Sportowy BLIZNE na realizację zadania pn. „Uczestnictwo Klubu Sportowego Blizne w rozgrywkach klasy B” – 4 885 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć zł)
 3. Klub Motorowy Cross Team Stare Babice na realizację zadania pn. „Start zawodników w cyklu zawodów Pucharu Polski” – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł).

Dotacja została udzielona na pokrycie kosztów w poz. 1 i 2 kosztorysu.

 1. Akademia Judo Klub Sportowy na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych – JUDO” – 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)
 2. UKS GOSiR Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej drużyny seniorów prowadzonej przez klub sportowy działający na terenie gminy Stare Babice w okresie od 5 stycznia 2015 r. – 15 grudnia 2015  A-KLASA sezon 2014/2015 i 2015/2016” – 43 360 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt zł)

Dotacja została zmniejszona o 640 zł w pozycji 12 kosztorysu.

 1. GKS „Naprzód” Stare Babice na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz udział w zawodach w ramach sekcji piłki nożnej” – 38 180 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt zł)

Dotacja nie została udzielona na pokrycie kosztów w poz. 8 kosztorysu

 1. Klub Sportowy Horse Works na realizację zadania pn. „Zapewnienie warunków do startów zawodników Stowarzyszenia Klubu Sportowego "Horse Works" w konkurencji WKKW w sezonie 2015” – 5 075 zł (słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć zł)
 1. Dotacje zostały przyznane, zgodnie z § 8.3 uchwały w ramach środków zaplanowanych na ten cel w uchwale budżetowej, tj. 140 000 zł (sto tysięcy zł).
 2. Zgodnie z § 8.4 uchwały w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana klub sportowy jest zobowiązany do korekty wniosku w terminie do 18 grudnia 2014 r. do godz. 16:00.

Brak złożenia korekty w wyznaczonym terminie lub złożenie korekty na inną kwotę niż kwota przyznanej dotacji będzie uznane za rezygnację klubu sportowego z ubiegania się o dotację.

 1. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentami.

 

                                                                                                       Wójt

 

                                                                                           (-) Krzysztof Turek


 

Stare Babice, 12 grudnia 2014 r.

 

 

 

Sprostowanie

do ogłoszenia o przyznaniu dotacji celowych

na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu z dn. 11 grudnia 2014 r.

 

 

Uprzejmie informuję, że w ogłoszeniu o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań służących sprzyjaniu rozwojowi sportu z dn. 11 grudnia 2014 r. poprawiona zostaje omyłka polegająca na podaniu niewłaściwej nazwy zadania realizowanego przez Klub Motorowy Cross Team Stare Babice.

 

Klub Motorowy Cross Team Stare Babice otrzymał dotację na realizację zadania pn. „Upowszechnianie sportu motorowego sezon 2015”.

 

 

                                                                       Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

                                                                       (-) Iwona Mika

Wytworzył:
Iwona Mika
(2014-12-11)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2014-12-11 09:18:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2014-12-12 12:44:50)
 
 
ilość odwiedzin: 8361246

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X