☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

10/13 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Sta

 

 

Stare Babice, dnia  4 grudnia 2013r.

RPP.6721.35.2013                                                                         

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Stare Babice

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XXXIII/333/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części terenów położonych w Gminie Stare Babice, we wsiach: Borzęcin Duży, Wojcieszyn, Koczargi Stare, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Latchorzew Lubiczów, Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego

Wprowadzone zmiany dotyczą następujących obszarów:

1-zmieniono granice obszaru  przystąpienia w części wsi Lipków, załącznik Nr 1 rysunek nr 05 do zmienionej Uchwały,

2-zmieniono granice obszaru  przystąpienia w części wsi Stare Babice, załącznik Nr 1 rysunek nr 06 do    zmienionej    Uchwały,

3- uchylono granice obszaru  przystąpienia w części wsi Stare Babice, załącznik Nr 1 rysunek nr 08 do zmienionej    Uchwały.

Wnioski do planu związane z wprowadzonymi zmianami należy składać na piśmie w terminie do dnia 15-01-2014 r. adres: Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice. Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że trwa przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi związane z wprowadzonymi zmianami w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dnia 15-01-2014r.:
1.    na piśmie na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,

2.    drogą elektroniczną, na adres: architektura@stare-babice.waw.pl,

3.    osobiście do protokołu w Urzędzie Gminy Stare Babice.

 

Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Stare Babice.

Uchwała zmieniająca Nr XXXIII/333/13 z dnia 28 listopada 2013 r. oraz uchwała zmieniana Nr XXIV/241/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. wraz z załącznikami graficznymi dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice w zakładce Uchwały Rady Gminy pod adresem: http://bip.babice-stare.waw.pl

 (-) z up. Wójta

 mgr inż. Marcin Zając

 Zastępca Wójta

 

Wytworzył:
Monika Sotomska
(2013-12-05)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2013-12-06 12:56:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2013-12-06 12:58:02)
 
 
ilość odwiedzin: 8361540

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X