☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klaudyn (działka nr ew. 842/6 o pow. 0,2967ha)

 

Załącznik do zarządzenia nr 105/2013 z dnia 25 września 2013 r.

WÓJT GMINY STARE BABICE        

działając na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANEJ

położonej w miejscowości  KLAUDYN

 

 

 

działka nr ew.  842/6 o pow. 0,2967 ha

położona na terenie usług U2 z przeznaczeniem

podstawowym pod usługi z dopuszczeniem zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej

cena wywoławcza -  639 000,00 PLN netto

 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży nieruchomości (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%).

Wysokość wadium =  5% wartości ceny wywoławczej

Przetarg odbędzie się dnia 4 grudnia 2013 r. o godz. 1000  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie wadium najpóźniej do dnia  27.11.2013 r. na konto Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 3000 1124 3030 0009

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Koszt sporządzenia umowy kupna - sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Organizator przetargu z uzasadnionej przyczyny może odwołać ogłoszony przetarg.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice pod nr tel.: (22) 722-91-39.

Wytworzył:
Agnieszka Senterkiewicz
(2013-09-27)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2013-09-27 14:47:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2013-09-27 14:48:53)
 
 
ilość odwiedzin: 8361543

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X