☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Stare Babice
Herb Stare Babice
A A A A
A A+ A++

01/12 - Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Zielonki Parcele, stanowiącej działkę nr ew. 287/2

WÓJT GMINY STARE BABICE

 

            działając na podstawie art. 28 ust. 2,  art. 37 ust 1 i 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz §  6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

 

OGŁASZA

 PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

 

NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE,  STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR EW.  287/2  O POW.             

0,0587 ha  NA OKRES 10 LAT

Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.

Czynsz minimalny najmu netto 2000 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym.

 

Wadium: 300,00 zł

 

Część jawna przetargu odbędzie się 21 marca 2012 r.  o godz. 1000 w sali konferencyjnej im. Stanisława Zająca Urzędu Gminy Stare Babice.

 

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a)    wpłacenie wadium najpóźniej do 17 marca 2012 roku na konto Urzędu Gminy: WBS Warszawa Oddz. Stare Babice 65 8015 0004 3000 1124 3030 0009,

b)   złożenie oferty – załącznik nr 2, wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem wpłaty wadium – wg wzoru – w zamkniętej kopercie.

 

Termin  składania ofert upływa 21 marca  2012 r. o godz. 945

 

Oferty można składać na adres Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice w pok. nr 18 na I piętrze.

 

2.      Warunki dopuszczenia oferty do przetargu są zawarte w „Regulaminie przetargu na najem nieruchomości” – załącznik 1 do ogłoszenia.

 

3.      Oferty niespełniające ww. wymogów lub złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

4.      Wójt Gminy Stare Babice zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości wystawionej do przetargu, bez podania przyczyn.

 

Uwaga – Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z regulaminem przetargu, który  można otrzymać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (pok. nr 32, 33) lub pobrać ze strony internetowej

www.bip.babice-stare.waw.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stare Babice (P. Grażyna Siemiątkowska lub P.

Agnieszka Senterkiewicz)        i pod nr tel.: (22) 722-91-39.

 


Regulamin przetargu - załącznik nr 1

Oferta - załącznik nr 2

Wzór umowy - załącznik nr 3

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Senterkiewicz
(2012-02-17)
Udostępnił:
Anna Błażejewska
(2012-02-17 14:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Błażejewska
(2012-02-17 15:07:45)
 
 
ilość odwiedzin: 8361516

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X